Helderse Volksuniversiteit

Info@vudh.nl permanent bereikbaar

Info@vudh.nl permanent bereikbaar
Alle vragen over ons cursusaanbod en workshops kunt u stellen via het e-mailadres: info@vudh.nl
Wij streven er naar om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden c.q. door te sturen naar de betrokken docent(e).
De meest recente informatie over ons nieuwe cursusprogramma (cursussen, data, tijden en documentatie) vindt u op deze website.