Helderse Volksuniversiteit

Talen

Italiaans 1e jaar

Italiaans 1e jaar

Italië, in één adem te noemen met geschiedenis, kunst, cultuur en natuur. Verder zon, de goede keuken en vriendelijke mensen. In de tweejarige basiscursus (niveau A1 Europees referentiekader) ligt de nadruk op de taal als communicatiemiddel. Het voeren van eenvoudige gesprekjes, luister- en leesvaardigheid komen in de lessen aan de orde. Verder grammatica. Zonder huiswerk is het niet mogelijk om een taal goed te leren: van de cursisten wordt dan ook verwacht dat ze elke week tijd aan de behandelde stof besteden. We werken volgens de methode “Allegro nuovo uno”.

Voor inschrijven: zie het cursusschema en het digitale formulier hieronder.

 


Overzicht Cursus

Cursus Italiaans 1e jaar
Docent Ria van Beek Cursuscode TA17016
Dag/tijd/frequentie LET OP andere tijd dan folder!!Woensdagavond, 20.15-21.45, 1x per week Aantal lessen 23 van 90 minuten
Startdatum Woensdag, 27 sept. 2017 Locatie School 7, Weststraat 110
Lesgeld HVU Prijs € 175,00
Boeken Allegro nuovo 1, bestaande uit tekstboek, werkboek en mp3 online-luistermateriaal. Prijs Circa € 50,00 per set

(tekstboek en werkboek, worden gezamenlijk dtv de docent besteld. U dient de kosten bij de eerste les rechtstreeks aan de docent te betalen)

Ervaring Geen, maar het is belangrijk dat de cursisten bereid zijn een aantal uren per week aan huiswerk te besteden
- Eventuele wijzigingen voorbehouden.

Inschrijven?