Helderse Volksuniversiteit

Mens, samenleving en natuur

Psychologie voor beginners (MM18005)

Psychologie voor beginners (MM18005)

Vijf boeiende avonden, verzorgd door de psycholoog dr Leendert van Dam. Wat zijn de achtergronden van het menselijk gedrag? Waarom doe ik wat ik doe? Psychologie is de wetenschap over het menselijk gedrag. We gaan in vijf cursusavonden in een soort helikoptervlucht over het terrein van de psychologie heen. Zo zullen we een aantal hoofdpersonen uit de psychologie voorbij zien komen. Hoe dachten zij over menselijk gedrag. Hoe werken hun ideeën nog steeds door?
We gaan ook op een andere manier kijken: waar hebben we het over als we het over intelligentie hebben? Wat bedoelen we als we het over een persoonlijkheid hebben? Wat is een persoonlijkheidsstoornis? Welke persoonlijkheidsstoornissen zijn er?
Ten slotte is er het terrein van de psychotherapie. Letterlijk het genezen van de psyche. Welke vormen zijn er? Wat kun je daarvan verwachten?
De eerste avond gaan we in op de essentie van de psychologie, bestudering van het menselijk gedrag. Daarbij komen de hoofdstromingen in de psychologie aan bod en de visie van een aantal belangrijke psychologen uit het verleden.
De tweede avond behandelen we onderwerpen als: hersenen, bewustzijn en waarneming.
De derde avond heeft als hoofdonderwerp de persoonlijkheidsleer, waarbij ook een aantal onderwerpen uit de ontwikkelingspsychologie de revue passeert.
Tijdens de vierde avond leert u het een en ander over testen en schalen. Wat zeggen die wel en wat zeggen die niet.
Op de laatste avond wordt gewijd aan persoonlijkheidsstoornissen, psychotherapie en het veranderen van gedrag.
De docent dr Leendert van Dam is als gedragswetenschapper verbonden aan ’s Heeren Loo, Noorderhaven. Hij heeft een ruime ervaring als docent.

Voor inschrijven: zie het cursusschema en het digitale formulier hieronder.


Overzicht Cursus

Cursus Psychologie voor beginners
Docent dr  Leendert van Dam Cursuscode  MM18005
Dag/tijd/frequentie Donderdag , 19.00-21.00 u., 1 x per twee weken Aantal lessen  5 lessen van circa 2 uur
Startdatum Donderdag 4 okt. 2018 Locatie  School 7, Weststraat 110
Lesdata 4 okt, 18 okt, 8 nov, 22 nov en 6 dec.
Lesgeld HVU Prijs € 75,00
Materiaal Docent stelt zelf cursusmateriaal samen Prijs n.v.t.
Bijzonderheden Cursist neemt pen en papier mee
- Eventuele wijzigingen voorbehouden.

Inschrijven?