Helderse Volksuniversiteit

Mens, samenleving en natuur

Mediteren met een Boeddhistische monnik

Mediteren met een Boeddhistische monnik

Mediteren is een methode om innerlijke rust, harmonie en stabiliteit te ontwikkelen. Daarmee is men in spanningsvolle of emotioneel beladen momenten in staat tot gelijkmoediger reageren op die situaties. De kwaliteit van het denken, spreken en handelen wordt evenwichtiger. Mediteren bevordert de openheid naar de achtergrond van anderen. Respect en empathie winnen aan kracht.

In de cursus wordt met een ervaren Boeddhistisch geschoolde monnik geoefend op grond van filosofie, instructie en gesprek. Na de cursus kunnen de deelnemers zelfstandig verschillende en eenvoudige meditatietechnieken toepassen. Zij hebben een idee over hun persoonlijke motivatie en hun voorkeur voor bepaalde meditatiemethodes.


Overzicht Cursus

Cursus Mediteren met een Boeddhistische monnik
Docent Leendert van der Meij Cursuscode
MM17003
Dag/tijd/frequentie dinsdagmiddag, 14.00-15.30 uur, 1 x per week. Aantal lessen 5 lessen van 1,5 uur
Startdatum dinsdag 10 oktober 2017 Locatie School 7, Weststraat 110
Lesgeld HVU  Prijs € 70,00
Boeken  Prijs n.v.t.
- Eventuele wijzigingen voorbehouden.

Inschrijven?