Helderse Volksuniversiteit

Einde seizoen 2018-2019

Einde seizoen 2018-2019

De cursussen uit ons programma voor 2018-2019 zijn bijna allemaal afgerond. Dat betekent niet dat we nu stil zitten bij de HVU. Wij zijn al weer druk bezig met het programma voor 2019-2020. We verwachten dat we dit in mei 2019 gaan publiceren op onze (vernieuwde) website. Zodra hierover meer bekend is zullen we dat publiceren....
Samenwerking EVVV

Samenwerking EVVV

Sinds 2017 werken wij samen met onze collega’s van de EVVV Zijpe. Beide partijen (HVU en EVVV) streven er naar om mensen laagdrempelig interessante/leerzame mogelijkheden te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen. De samenwerking bestaat uit het uitwisselen van ervaringen en ideeën over het volwassenenonderwijs en de organisatie ervan. Ook proberen wij elkaar te helpen: als bijvoorbeeld bij één van de partners een cursus niet door kan gaan dan informeren wij onze cursisten als bij de partner nog plaats is in een vergelijkbare cursus. Uiteraard gebeurt dit alleen met toestemming van de betreffende cursist....
VRAGEN??  Info@vudh.nl permanent bereikbaar

VRAGEN?? Info@vudh.nl permanent bereikbaar

Alle vragen over ons cursusaanbod en workshops kunt u stellen via het e-mailadres: info@vudh.nl Wij streven er naar om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden c.q. door te sturen naar de betrokken docent(e). De meest recente informatie over ons nieuwe cursusprogramma (cursussen, data, tijden en documentatie) vindt u op deze...